top of page

SAMARBEID OM GODE IDEER.......

Vårt formål er å skape bedriftsøkonomisk lønnsomme bedrifter og varige arbeidsplasser og aktivt delta i prosesser som kan bidra til å få realisert andre lokale forretningsideer.

bottom of page