top of page

ENGASJEMENT

Vi har for tiden eierposter/gitt tilsagn om aksjeinnskudd i følgende bedrifter:

RBL Eiendom
Sunna Butikkeiendom AS
Trollheimsporten

Trollheimsporten er en nettportal som kom på lufta 15. november 2000, som et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv, foreningsliv og Rindal kommune. Trollheimsporten ble fra 2006 organisert som et aksjeselskap, og eies i dag av Rindal Næringsforum, Rindal kommune, stiftelsen Lokalt Løft, Kjells VVS AS og T-Komponent AS. Hovedredaktør og daglig leder er Eva Synnøve Rønning

iTrollheimen

Selskapet er en bedrift lokalisert i Rindal sentrum og ble stiftet i 2014. De tilbyr naturbaserte opplevelsespakker for privatpersoner og firma. Øvrige aksjonærer er Odd Inge Løfald, Romund Aune, Lars Helgetun og Gøran Bolme. Daglig leder er Gøran Bolme.

Rindal Bil og Landbrukssenter (RBL)

RBL ble stiftet i 2006. Landbrukssenteret i Rindal har tre avdelinger; butikk, transport og verksted. De har salg av maskiner, scootere, byggvarer, rekvisita og driftsmidler for landbruket. Lokalt Løft er største aksjonær sammen med Røv Mølle og en rekke andre mindre aksjonærer. Daglig leder er Jon Moen.

Næringshagen i Orkdalsregionen

Selskapet er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og nyskaping for og i næringslivet i Orkdalsregionen. Lokalt Løft kjøpte aksjer i selskapet i 2015 sammen med Rindal næringsforum og Rindal kommune. Daglig leder er Berit Arntsen.

Kysinga Kraft AS

Solgt i 2020

Letthus AS

Letthus ble startet i 2014 etter en konkurs i Letthus Rindal AS. Firmaet er en norsk produsent av mobile hvile- og spisevogner, toalettkabiner, spesialvogner, telehytter og isolerte hus. Lokalt løft gikk inn på eiersiden sammen med El-Co AS og ansatte i selskapet. Daglig leder er Martin Rise. Lokalt løft har solgt sin andel i Letthus.

RBL Eiendom

RBL Eiendom er et aksjeselskap som ble stiftet i 2006, og eier byggene der RBL AS og Rindal Auto AS er lokalisert i per i dag. Aksjeselskapet eies av Rindal kommune, stiftelsen Lokalt Løft og Rindal Bil- og Landbrukssenter AS. Daglig leder er Ola Inge Svinsås. Lokalt løft har solgt sine aksjeandeler i bedriften RBL eiendom AS.

Bjergin Eiendom

Selskapet ble stiftet i 2006, og eier et industribygg i Bjergen industriområde. Bygget ble bygget da både El-Watch og Bergmoen Snekkerverksted ønsket å flytte inn i nye lokaler for å utvide driften. Selskapet eies av Rindal kommune, stiftelsen Lokalt Løft, Bermoen Snekkerverksted AS og El-Watch AS. Morten Nergård er daglig leder.

Lokalt løft har solgt sine aksjeandeler i bedriften Bjergin eiendom

Prosit Design og kommunikasjon AS

Prosit Design og kommunikasjon ble etablert i 2010 og drives av Bente Groeggen og Martine Kvam. De har kompetanse innenfor grafisk design, web og folie. De er med fra idé til ferdig produkt og vil være en totalleverandør av grafiske tjenester, trykksaker, skilt & dekor, film og messeløsninger. Lokalt Løft solgte seg ut av bedriften i 2014.

 

Solhaug Interiør

Solhaug Interiør ble stiftet i 2011, og drev butikk i Rindal sentrum med et vareutvalg innen interiør, klær, garn. Selskapet gikk konkurs i 2013.

 

Bergmoen Snekkerverksted AS

Bergmoen Snekkerverksted er en tradisjonsrik bedrift med beliggenhet i Rindal. De har laget trapper og vinduer for hus og hytter siden 1951. Bedriften ligger i Bjergen Industriområde. Alle deres trapper og vinduer kan tilpasses etter behov, enten det handler om spesielle mål, treslag, gelender eller andre detaljer. I 2007 ble selskapet omdannet til aksjeselskap og Lokalt Løft ble med på eiersiden. Lokalt Løft solgte seg ut av bedriften i 2012. Daglig leder er Olav Reitan.

 

Indre Nordmøre Invest

Selskapets formål var å tilby kompetent og aktiv egenkapital til nye og etablerte foretak som etter styrets mening kan oppnå en tilfredsstillende lønnsomhet i fremtiden. Selskapet skulle også  være et investeringsselskap som tilbød kompetent og aktiv egenkapital til antatt konkurransedyktige bedrifter i regionen. Selskapet ble stiftet i 2003, og ble avviklet i 2013. Øvrige aksjonærer var Surnadal Sparebank, Rindal Sparebank, Svorka Energi, Berner gruppen, Norutbygg, LL Holding, Røv Mølle og Gåsvand Eiendom.

 

Sunna Solpris
Sunna Solpris driver dagligvarebutikk har 16 ansatte og har sine lokaler i Bolme. Daglig leder er Eli Solvik, hun har franchise kontrakt med Bunnpris. Selskapet ble etablert i 2006 og Lokalt Løft gikk inn på eiersiden. Eli Solvik kjøpte ut Lokalt Løft i 2009.

 

Bakken Helse
Selskapet er en helse- og livsstilklinikk som tilbyr kiropraktikk, fysioterapi, akupunktur, trening, ryggskole, kostholdsveiledning og andre helsefremmende tiltak. I september 2010 åpnet treningssenteret og Lokalt Løft kom med på eiersiden. Siden den gang har Bakken Helse vokst, de er i dag 16 ansatte. Lokalt Løft ble kjøpt ut av Bakken Helse i 2012. Daglig leder er Hedvig Bakken.

 

Trollheimen Næringsservice (TNS)
TNS er et aksjeselskap som leverte konsulenttjenester; drev med utvikling av eksisterende næringsliv og knoppskyting. TNS var et aksjeselskap som var eid av Rindal kommune, stiftelsen Lokalt Løft og 12 bedrifter i Rindal. Selskapet gikk konkurs i 2014.

Vibo Prosjektutvikling
Selskapet ble stiftet i 2001. Lokalt løft solgte seg ut av selskapet i 2009.

 

Letthus Eiendom AS
Stiftet i 2006. Aksjene ble solgt i 2007.

 

Hjørnet Cafe

Hjørnet Café AS ble stiftet i 2009, og drev cafe i Rindal sentrum samt catering. Hjørnet Cafe ble avviklet i 2011.

 

El-Watch
El-Watch AS er et teknologiselskap som utvikler og produserer elektronikk. Bedriften har sin styrke innen energieffektiv elektronikk og trådløs kommunikasjon. Kjente produkter fra El-Watch er bl.a. radiostyringer for industri og landbruk, betalingsautomater og trådløse sensorer. Selskapet ble stiftet i 2002 og har i dag 15 ansatte. Daglig leder er Ketil Halle. Lokalt Løft solgte sine aksjer i 2006.

 

 

 

 

bottom of page