top of page

FORMÅL

 

Vårt formål er å skape bedriftsøkonomisk lønnsomme bedrifter og varige arbeidsplasser ved:

  • å delta som eier i bedrifter i Rindal og samarbeide med de andre eierne om en videreutvikling av disse

  • å gi utdanningsstipend til nøkkelpersonell for å bidra til oppbygging av nødvendig kompetanse og slik realisere tiltak som stiftelsen ønsker å delta i aktivt delta i prosesser som kan bidra til å få realisert andre lokale forretningsideer

bottom of page